ARAYÜZ GENÇLİK ZİRVESİ 2021

1. GÜN

1. Oturum – Genç Temsilde Türkiye’nin Durumu

2. Oturum – Yerel Yönetimlerde Genç Temsili

3. Oturum – Gençlik ve Türkiye’de Gençlik Algısı

4. Oturum – Siyasal Sistemde Katılımcı Süreç Tasarımları-Gençlik Politikaları

2. GÜN

5. Oturum – Genç Kadın ve Temsil

6. Oturum – Meslek Hayatında Genç Temsil

7. Oturum – Genç İşsizlik

8. Oturum – Genç Göçü

9. Oturum – Dünyada Genç Temsil

10. Oturum – Genç Temsilde Genç Vekiller

3. GÜN

11. Oturum – Temsil Mücadelesinde Üniversiteler

12. Oturum – Yeni Medya, Gençler ve Etkili Mesaj

13. Oturum – Genç Girişimciler ve Gelişim

14. Oturum – Gençlerin Sivil Topluma Etkin Katılımı

15. Oturum – Temsil Eksikliğiyle Mücadelede Organizasyonlar

16. Oturum – Gençlik ve Kampanya